Kurs rysunku architektonicznego w ferie

Kurs rysunku architektonicznego w ferie

PROGRAM NAUCZANIA:

Kurs przygotuje uczestników do egzaminów rysunkowego na Wydziały Architektury politechnik: krakowskiej oraz gliwickiej, wrocławskiej, rzeszowskiej, warszawskiej i kieleckiej. Dwa pierwsze dni będą połączeniem szerokich omówień typowych zadań egzaminacyjnych z ich realizacją. Kolejne trzy dni poświęcimy już tylko na rysowanie z wyczerpującą korektą w trakcie pracy. Kurs zakończymy przeglądem prac, ich oceną i szczegółowym omówieniem.

Zajęcia będą prowadzone rotacyjnie przez wszystkich współpracujących ze szkołą nauczycieli i nadzorowane przez kierownika działu architektury Izabellę Suder.

Osoby będące na zaawansowanym poziomie każdego będą otrzymywać zadania egzaminacyjne i realizować je w trybie egzaminacyjnym. Mniej zaawansowani uczniowie otrzymają zadania dostosowane indywidualnie do ich poziomu rysowania – kurs będzie dla nich okazją do znacznego progresu umiejętności i konfrontacji z wymogami egzaminu.

TERMIN: 27.01.2020 – 31.01.2020

HARMONOGRAM:
27.01 09:00-15:00
28.01 09:00-15:00
29.01 09:00-18:00
30.01 09:00-18:00
31.01 09:00-18:00
Łącznie: 36h dydaktycznych kursu

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY: 
27.01 09:00-15:00 – Martwa natura, 6 godzin
Szczegółowe omówienie zagadnień: Ekspozycja motywu, kompozycja, modelowanie konstrukcyjne brył, modelowanie tonalne i światłocieniowe 2 godziny. Ćwiczenia wstępne i rysunek – 4 godziny.
28.01 09:00-15:00 – Kompozycja architektoniczna, 6 godzin
Szczegółowe omówienie zagadnień: Podstawowe typy zadań, tematyka, kreacja wizji architektonicznej, pragmatyka egzaminacyjna, ekspozycja motywu, kompozycja, modelowanie konstrukcyjne brył, modelowanie tonalne, światłocieniowe i fakturalne. Ćwiczenia i szkice 6 godzin.
29.01 09:00-18:00 Rysunek:
Martwa natura – 4 godziny
Kompozycja Architektoniczna – 4 godziny
30.01 09:00-18:00 Rysunek:
Martwa natura – 4 godziny
Kompozycja Architektoniczna – 4 godziny
31.01 09:00-18:00 Rysunek, przegląd, podsumowanie:
Kompozycja Architektoniczna – 4 godziny
Martwa natura – 2 godziny
Przegląd, podsumowanie – 2 godziny.

Łącznie: 36h dydaktycznych kursuPodstawowa metodyka kursu dostosowana jest do trybu egzaminacyjnego politechniki krakowskiej. W indywidualnych uzgodnieniach istnieje możliwość dopasowania zadań rysunkowych do egzaminów z rysunku z innych uczelni, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia wybranej uczelni.

CENA KURSU:
Dla uczestników zajęć Szkoły Rysunku Zalubowski: 400zł
Dla osób niebędących uczniami Szkoły Rysunku Zalubowski: 550zł

LOKALIZACJA:
Kurs odbędzie się w krakowskiej filii na ul. Kącik 9 w Krakowie (zaraz obok Placu Bohaterów Getta).

Zapraszamy do zgłoszeń poprzez mail: kontakt@zalubowski.pl lub telefonicznie pod numerem 502 027 408.